Privacy policy

www.conceptualfurniture.com is een initiatief en eigendom van Conceptual Furniture Design B.V.

Conceptual Furniture Design B.V. (hierna: “Conceptual”, “wij”, “ons”) is gevestigd aan de Spoorlaan 436, 5038 CH te Tilburg en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67508359. Vragen over deze privacy policy kunt u sturen naar info@conceptualfurniture.com

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Conceptual. U dient zich ervan bewust te zijn dat Conceptual niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Conceptual respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door het bezoeken van onze website of als klant van Conceptual deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten, en de (ver)koop van deze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Conceptual verwerkt persoonsgegevens onder andere door het verzamelen, bewaren, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens door middel van doorzending of vernietigen van gegevens.

Conceptual bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig om u van dienst te zijn, en voor zover nodig of is toegestaan op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor analyse om onze dienstverlening te kunnen verbeteren of om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een wijziging van uw bestelling of het aflevermoment.

Conceptual gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – eveneens om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn van aan Conceptual gelieerde ondernemingen. Ook kunnen wij u algemene informatie over Conceptual toesturen waarvan wij denken dat dit relevant voor u is.

U kunt te allen tijde aangeven dat u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Dit kunt u doorgeven door een mail te sturen naar info@conceptualfurniture.com.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, of heeft u na het lezen toch nog vragen? Mail dan naar info@conceptualfurniture.com